Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op elk bezoek aan de website, elke transactie en elke overeenkomst van en met filialen, vestigingen of webwinkels van de besloten vennootschap Hans Anders Prijsoptiek BV, alsmede alle andere (rechts-)personen die krachtens overeenkomst gerechtigd zijn te opereren onder de handelsnaam “Hans Anders” of “Hans Anders Opticiens”.

Hans Anders zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Hans Anders verwerkt uw gegevens voor:

  • de uitvoering van de overeenkomst;
  • service ten behoeve van reparatie en vervanging;
  • relatiebeheer inclusief een eventueel loyaliteitsprogramma;
  • managementinformatie, product- en dienstontwikkeling.

Daarnaast kunnen persoonsgegevens gebruikt worden om u te informeren over producten of diensten van Hans Anders en/of samenwerkende partners die interessant voor u kunnen zijn.

Indien u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Hans Anders en/of derden, kunt u dit schriftelijk of elektronisch aan Hans Anders laten weten via Hans Anders, Klantenservice, Postbus 838, 4200 AV Gorinchem of klantenservice@hansanders.nl.

Beveiliging
Hans Anders heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht van gegevens op en via onze website en de data veilig zijn en verlopen.

Adreswijziging
Wanneer Hans Anders geen adreswijziging van u heeft ontvangen wordt aangenomen dat u woont op het laatst bij ons bekende adres.

Inzien en wijzigen van gegevens
U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk verzoek hiertoe aan Hans Anders te richten. Hans Anders zal u, tegen betaling van de wettelijke vergoeding, dan binnen vier (4) weken een overzicht verstrekken van de bij Hans Anders aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient u dit schriftelijk of elektronisch aan Hans Anders te melden via Hans Anders, Klantenservice, Postbus 838, 4200 AV Gorinchem of klantenservice@hansanders.nl.

U kunt uw gegevens ook wijzigen op de website. Ga hiervoor naar Mijn Hans Anders.

Als u wilt reageren op dit privacybeleid of als u van mening bent dat de website of ons handelen strijdig is met het privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via Hans Anders, Afdeling E-Commerce, Postbus 838, 4200 AV Gorinchem.

Logo: Hans Anders